Funded Centres

SN Centre Name of SAU/ Host Institution
1 Bajaura CSKHPKVV, Palampur (HP)
2 Bilaspur IGKVV, Raipur (Chhatishgarh)
3 Coochbehar UBKV, Coochbehar (W .B.)
4 Dharwad UAS, Dharwad (Karnataka)
5 Durgapura SKNAU, Jobner (Raj.)
6 Faizabad NDUA&T, Faizabad (UP)
7 Gwalior RVSKVV, Gwalior (MP)
8 Hisar CCSHAU, Hisar (Haryana)
9 Jabalpur JNKVV, Jabalpur (MP)
10 Jammu SKUAS&T, Jammu (J&K)
11 Junagadh JAU, Junagadh (Gujarat)
12 Kalyani BCKVV, Nadia (W Bengal)
13 Kanpur CSAUAST, Kanpur (UP)
14 Khudwani, Srinagar SKUAS&T, Srinagar (J&K)
15 Ludhiana PAU, Ludhiana (Punjab)
16 Mahableswar MPKVV, Rahuri (Mah.)
17 Malan, Palampur CSKHPKVV, Palampur (HP)
18 Niphad MPKVV, Rahuri (Mah.)
19 Pantnagar GBPUA&T, Pantnagar (Uttarakhand)
20 Powerkheda JNKVV, Jabalpur (MP)
21 Ranchi BAU, Ranchi (Jharkhand)
22 Sabour BAU,Bhagalpur (Bihar)
23 Sagar JNKVV, Jabalpur (MP)
24 Shillongani AAU, Jorhat (Assam)
25 Udaipur MPUA&T, Udaipur (Raj.)
26 Vijapur SDAU, Dantiwada (Gujarat)
27 Imphal (100% funding) CAU, Imphal (Manipur)
28 Pune (100% funding) ARI, Pune (Mah.)
29 Varanasi (W+B) (100% Funding) BHU, Varanasi (UP)